Word Translator 98 kan hjelpe deg med:

  • Hjelp til å skrive brev og dokumenter på et fremmed språk
  • Dokumentoversettelse, et verktøy for å oversette dokumenter
  • Interaktiv stavekontroll, som retter mens du skriver på norsk eller et fremmed språk
  • Lære nye ord og uttrykk på norsk eller et annet språk - elektronisk ordbok
  • Word Translator 98 kan leveres/oppgraderes med mer enn 20 tospråklige ordlister
  • Ypperlig hjelpemiddel for dyslektikere gjennom bl.a. funksjonen Forutsigelse m/stavekontroll, der programmet hjelper deg med lange ord.

     .... Her kan du laste ned en demo versjon.

Multimedia utgaven av Word Translator har tale med over 50,000 ord og uttrykk for Amerikansk Engelsk, Britisk Engelsk, Tysk og Polsk innlest av personer fra de respektive land; over 400 MB med tale finnes på CD ROM platen. Har kjøpt Norsk-Tysk-Norsk får man tysk tale, Engelsk-Polsk gir Polsk tale osv.
Brukeren kan ta opp egne ord og utrykk og kan sammenligne disse på de på CD-ROM platen.
Lærere kan gjøre opptak av ordforråd som deres studenter behøver å trenes i; opptak av tale kan gjøres for hvilke som helst Word Translator ordliste og hvilken som helst språk.
Forretningsfolk kan endelig trene i uttale av ord og utrykk på norsk og på utenlandske språk, og samtidig som man får hjelp og opptar læring mens man arbeider/skriver.

For Norske Forhandlere Forhandlere